Cennik


Terapia pedagogiczna 50zł- 60 min

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

 

Konsultacje i porady 40 zł-60 min

Indywidualne konsultacje i porady odbywające się w Państwa domu , lub po warsztatach. Tematem spotkań może być każdy temat, który państwa nurtuje z zakresu opieki, pielęgnacji, problemów wychowawczych itp.

Warsztaty dla rodziców 30 zł-60-90 min

Warsztaty będą odbywały się osobno dla poszczególnych grup wiekowych ; dzieci młodsze, dzieci w wieku szkolnym, młodzież w okresie dorastania. Informacja o terminach i miejscu warsztatów będzie podawana w zakładce ,,Aktualności"