Cennik


Diagnoza i terapia ręki 70 zł 60 minł

Terapia ręki

Podczas diagnozy dokonuje się obserwacji dziecka pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także
zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu, aby wyznaczyć cele terapii i przygotować indywidualny plan.
Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka, a zajęcia
prowadzone w formie zabawy dostarczają nowych doświadczeń. Terapia polega na wykonywaniu
rozmaitych czynności i ćwiczeń dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Poprzez zabawę
dziecko doskonali lub nabywa zdolności manualne, ćwiczy siłę i precyzję chwytu. Ćwiczenia rozwijają
sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność prawidłowego chwytu oraz koordynację pomiędzy
dłońmi. W późniejszym etapie terapia obejmuje naukę pisania.
Terapia ręki obejmuje:
- rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
- stymulację dotykowo – proprioceptywną, dostarczenie wrażeń dotykowych, które wpływają
na poznanie różnych kształtów i struktur materiałów oraz możliwość ich rozróżniania;
- ćwiczenia kształtujące prawidłowe napięcie mięśniowe i poprawiające stabilizację centralną,
aktywizujące mięśnie grzbietu i brzucha, podporowe (poprzez usprawnianie mięśni tułowia i obręczy
kończyn dolnych i górnych tworzy się bazę do dobrej stabilizacji głowy i kończyn górnych);
- ćwiczenia wzmacniające i rozwijające sprawność obręczy barkowej, usprawniając kończynę górną
kładzie się nacisk na prawidłowy zakres ruchów w stawach barkowych;
- ćwiczenia niezależnych ruchów rąk od tułowia (ćw. stawów barkowych, stawów łokciowych);
- ćwiczenia doskonalące ruch pronacji i supinacji przedramienia;
- ćwiczenia usprawniające tzw. motorykę małą, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz
koordynowanie ich przy pomocy wzroku (ćwiczenia mobilności nadgarstka, niezależnych ruchów obu
dłoni i współpracę obu rąk , rozwijające umiejętności chwytu, dysocjacji palców -praca każdym
palcem osobno, przeciwstawność kciuka i pozostałych palców).

Terapia pedagogiczna 50zł- 60 min

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

 

Konsultacje i porady 40 zł-60 min

Indywidualne konsultacje i porady odbywające się w Państwa domu , lub po warsztatach. Tematem spotkań może być każdy temat, który państwa nurtuje z zakresu opieki, pielęgnacji, problemów wychowawczych itp.

Warsztaty dla rodziców 30 zł-60-90 min

Warsztaty będą odbywały się osobno dla poszczególnych grup wiekowych ; dzieci młodsze, dzieci w wieku szkolnym, młodzież w okresie dorastania. Informacja o terminach i miejscu warsztatów będzie podawana w zakładce ,,Aktualności"