O firmie


 ,,W ŻYCIU BOWIEM ISTNIEJĄ RZECZY, O KTÓRE WARTO WALCZYĆ DO SAMEGO    KOŃCA"

Paulo Coelho

 SPiT czyli Specjalistyczne Poradnictwo i Terapię stworzyłam z myślą o objęciu pomocą całej rodziny ponieważ jestem przekonana, że tylko w ten sposób można osiągnąć sukces. Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej spotykam rodziców i opiekunów dzieci, którzy czują się bezradni wobec trudności jakie napotykają w procesie wychowania, czy terapii swoich dzieci. Doskonale wiem co Państwo czujecie, jestem mamą nastolatka z dużymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 Wierzę, że jedynie ścisła współpraca ze środowiskiem dziecka da najlepsze efekty  terapii .

W swojej działalości chciałabym się skupić na takiej właśnie współpracy, dlatego też konsultacje, porady i terapia dzieci moga odbywać się w Państwa domu, w tym celu proszę o kontakt meilowy , lub telefoniczny.

Planuję również prowadzenie warsztatów pedagogicznych dla rodziców w małych grupach. Terminy i adres pod którym będą się one odbywać podawane będą w zakładce ,, Spotkania"