Oferta


 

                                                Dla Rodziców

 

 • Poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z   zaburzeniami zachowania,
 • trudnościami w nauce, 
 • konsultacje pedagogiczne

               40zł/h

 

 • Warsztaty i grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci .

Warsztaty pozwolą Ci;

- lepiej zrozumieć i reagować na emocje dziecka,
- radzić sobie z własnymi emocjami,
- skutecznie stawiać granice,
- zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów,
- wzmocnić poczucie wartości u swojego dziecka,
-  poradzić sobie z kłopotami dziecka w szkole.

 

Podczas spotkań grupy wsparcia w miłej atmosferze porozmawiamy o tym co jest dla nas rodziców trudne, razem będziemy rozwiązywać problemy i wspierać się w trudnych chwilach. 

 

              Cena w zależności od ilości spotkań i wielkości grupy

 

Dla Dzieci
Dla Dzieci

 

                                     Dla dzieci i młodzieży

 

 •  Terapia dzieci ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w nauce,
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania niepełnosprawnością,

 

                       50 zł /h

 

 • diagnoza i terapia ręki

                                           

                       70/h

 

 

 

            

                                           Dla Firm

 

 • Prowadzenie konsultacji, szkoleń, warsztatów dla rodziców w szkołach, przdszkolach i nnych  placówkach, z problematyki pielęgnacyjnej, wychowawczej i profilaktyki zdrowotnej

 

 •  Udzielanie porad , konsultacji i szkoleń dla kadry pracowniczej.

 

            Cena do uzgodniena