Oferta


 

                                     Dla dzieci i młodzieży

 

 - Terapia dzieci ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w nauce,

- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,

- praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością,

- diagnoza i terapia ręki

- warsztaty dla dzieci,

 

 

 

 

 

 

                                                Dla Rodziców

- Poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania,

- Konsultacje pedagogiczne

-Warsztaty i grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci .

Warsztaty pozwolą Ci;

- lepiej zrozumieć i reagować na emocje dziecka,
- radzić sobie z własnymi emocjami,
- skutecznie stawiać granice,
- zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów,
- wzmocnić poczucie wartości u swojego dziecka,
-  poradzić sobie z kłopotami dziecka w szkole.

Podczas spotkań grupy wsparcia w miłej atmosferze porozmawiamy o tym co jest dla nas rodziców trudne, razem będziemy rozwiązywać problemy i wspierać się w trudnych chwilach. 

 

            

                                           Dla Firm

-Prowadzenie konsultacji, szkoleń, warsztatów dla rodziców w szkołach, przdszkolach i nnych  placówkach, z problematyki pielęgnacyjnej, wychowawczej i profilaktyki zdrowotnej.

- Udzielanie porad , konsultacji i szkoleń dla kadry pracowniczej.